Test
Thomasa Kilmanna

Poznaj swój styl prowadzenia negocjacji

Skup się, odstaw rozpraszające Ciebie rzeczy na chwilę na bok.
Test zajmie ci maksymalnie 7 minut.

Przypomnij sobie kilka sytuacji gdzie musiałaś/eś negocjować z drugą osobą. Jak się wtedy zachowywałaś/eś? Jak reagujesz w takich sytuacjach?

Zostanie Tobie przedstawione 30 sytuacji, w każdym pytaniu musisz wybrać odpowiedź najbardziej podobną do twojego rzeczywistego zachowania.

Rozpocznij test
B
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error nihil doloribus, totam. Samet consectetur adipisicing elit.

Test
Thomasa Kilmana

Poznaj swój styl prowadzenia negocjacji

Dominujący u ciebie styl negocjacji:

Niska kooperatywność i niska asertywność przyczyniają się do występowania reakcji unikania. Człowiek o takich cechach wycofuje się z konfliktu, nie zależy mu ani na udowodnieniu własnych racji, ani na rozpatrywaniu poglądów partnera.

Stosuj unikanie, gdy:

Niska asertywność i wysoka kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji akomodacyjnych/dostosowania się. Człowiek o takich cechach dąży do rekonstrukcji własnych poglądów, lecz czyni to nie z powodu bezwzględnej akceptacji poglądów drugiej osoby, lecz raczej ze względu na pożądaną jego zdaniem współpracę.

Stosuj dostosowanie, gdy:

Średnia asertywność i średnia kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji kompromisowych. Człowiek o takich cechach stara się odnieść pewne korzyści, przyznając także partnerowi prawo do ich części. Może więc rezygnować z części własnych korzyści na rzecz partnera.

Stosuj kompromis, gdy:

Wysoka asertywność i niska kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji rywalizacyjnych. Człowiek o takich cechach dąży do rozstrzygania konfliktu na swoją korzyść, w tym głównie sensie, że pragnie okazać wyższość własnych racji nad racjami drugiej osoby.

Stosuj rywalizację, gdy:

Wysoka asertywność i wysoka kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji współdziałania/współpracy. Człowiek o takich cechach nawiązuje współpracę z partnerem po to, be zrealizować swoje cele. Można więc powiedzieć, że wykorzystuje on pozytywnie sytuację konfliktu, ponieważ nie odrzuca drugiej osoby, ale współdziała z nią w imię własnych interesów.

Stosuj współpracę, gdy:

Suma zaznaczeń:

0-1 bardzo rzadki

2-4 rzadki

5-7 średni

8-10 częsty

11-12 bardzo częsty

Wykresy prezentujące twój styl negocjacji:

Powtórz test